about

Stina Pettersson is a visual artist living in Gothenburg Sweden.

born 1974 in Karlskrona SwedenStina Pettersson works with text as material, and puts it to practice as books, booklets, posters and installations. She mainly works with given texts, and makes changes in the text to create a new reading of the already given. As example she has used the empty and the inbetween spaces in the text to communicate a parallell and hidden story. Stinas interest regarding her work, deals with how we communicate, what gets lost in language and wich story has the power to make itself heard. She often touches fields as private and public spaces and what can be found in the non physical space in-between thoose areas.I min konst använder jag mig av ord och text i formandet av bilder, böcker och installationer. Jag arbetar ofta med befintliga texter, som jag presenterar i andra former, för att skapa en ny läsning av det redan givna. I mina verk har jag intresserat mig för upprepningar, mellanrum och tomrum. Det som är där för att fylla ut, forma och lyfta det synliga. Som exempel har jag arbetat med skiljetecknen, som underordnade orden i en text har jag låtit skiljetecknen fylla ut och ta över texten.  Att använda mig av det skrivna ordet gör att verket kan läsas på två sätt och därmed få dubbla betydelser. De texter /ämnen jag i mina senaste verk har använt mig av, har handlat om vårt gemensamma utrymme, de allmänna platserna i en stad eller på landsbygden i kontrast till vårt egna privata utrymme. Mitt arbete försöker hitta vägar i textens kommunikation, i ett försök att finna det som går förlorat i språket.