about

I min konst använder jag mig av ord och text i formandet av bilder, böcker och installationer. Jag arbetar ofta med befintliga texter som jag presenterar i andra former, för att skapa en ny läsning. I mina verk har jag intresserat mig för upprepningar, mellanrum och tomrum. Det som är där för att fylla ut, forma och lyfta det synliga. Som exempel har jag arbetat med skiljetecken. Som underordnade orden i en text har jag låtit skiljetecknen fylla ut och ta över texten. Att använda mig av det skrivna ordet gör att verket kan läsas på två sätt och därmed få dubbla betydelser. Mitt arbete försöker hitta vägar i textens kommunikation, i ett försök att finna det som går förlorat i språket.

I work with text as material, and puts it to practice as books, booklets, posters and installations.  As an example I have used the empty and the inbetween spaces in the text to communicate a parallell or hidden story. I have also worked with the punctuation in a text and used it, as subordinated to the words, to take over the text and thereby create a new meaning.

My interest deals with how we communicate, what gets lost in language and wich story has the power to make itself heard.